Какво представлява «ВедаПулс»?

ВедаПулс е апаратно – програмен комплекс (АПК) за пулсова диагностика, предназначена за специалисти по традиционната медицина.

Технологията ВедаПулс позволява да се:

– направи оценка на функционалното състояние на пациента;

– осъществи дистанционен мониторинг на измененията на състоянието на пациента по интернет;

– създаде индивидуална програма за рехабилитация;

ВедаПулс: Древните знания са достъпни за всеки.

ВедаПулс обединява знанията на традиционната медицина и постиженията на съвременната медицинска наука. Основавайки се на интегралния подход, ВедаПулс предлага както инструмент за анализ на функционалното състояние, така и цял арсенал от средства, предназначени за рехабилитация.

Ние предлагаме персонално решение за всеки специалист спрямо индивидуалните му нужди:

АЮРВЕДА Веда пулс

ВедаПулс анализира природната конституция на човека и идентифицира нарушения баланс във неговите системи, подсистеми и вътрешни органи.
Създава експертна препоръка за: диета, фитотерапия, ароматерапия и начина на живот като цяло.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

ВедаПулс ще проведе анализ посредством пулса  на органите, и ще оцени биоенергетиката в Биологично Активните Точки (акупунктурните точки).
Ще създаде подробна рефлексотерапевтична рецепта, снабдена с онагледена карта на БАТ.

телеметрия

ВедаПулс ще позволи самостоятелно да проследявате своето състояние, и да водите дневник на здравето си.
Изпратените резултати към нас ще позволят да се направи мониторинг и допълнителни препоръки, за провеждане на сеанси, автогенен тренинг и други практики за възстановяване саморегулацията на организма.

Веда Пулс за консултанти по здравословен начин на живот

ВедаПулс прави първоначалния анализ на организма. Извършва  експресна диагностика на функционалното състояние, и дава препоръки за рехабилитация.

АПК VedaPulse Professional
Хранителни добавки - БАД

ВедаПулс ще оцени функционалното състояние на клиента и ще изготви препоръчителен комплекс хранителни добавки БАД.
Отчитайки индивидуалното му състояние и налични заболявания.

МЕДИТАЦИЯ

ВедаПулс е в помощ на организацията на първоначален прием и преглед на клиента като провежда експресна функционална диагностика на функционалното състояние на организма и създаде препоръки за рехабилитация, които да ръководят специалистите в центъра при провеждане на възстановителни и профилактични процедури.

«ВедаПулс»: За масажисти и биоенерготерапевти

ВедаПулс ще извърши анализ: на пулса, органите и биоенергетиката на тялото.
Ще изготви подробна рецепта за масаж, биоенерготерапия или терапефтика по рефлекторните зони на стъпала, ръце, тяло.

«ВедаПулс» за йога-инструктори (ЙогаТерапевти)

ВедаПулс ще проведе анализ на функционалното състояние преди и след  занятия, което ще помогне на специалиста да оцени ефективността на процеса.
Така детайлно ще се изготви йога програма с оглед индивидуалното състояние и евентуални заболявания.

Пет основни правила за работа с комплекса Веда Пулс

5 прости правила ще ви помогнат да постигнете максимална точност при оценката на резултатите от изследването с устройството  Веда Пулс:

  • Оценка на нивото на жизнената енергия, изразеността на оксидативния стрес и нивото на възпалителния праг, които определят всички допълващи тактики на работа с пациента.
  • Определяне на водещия конституционен проблем на ниво нарушени физиологични процеси.
  • Анализ на промените в процесите на функционалните системи.
  • Разглеждане на ролята на пракрити-зависимите тенденции за развитие на патологични състояния.
  • Избор на рехабилитационни технологии.

Как работи ВедаПулс?

Електрическите и механичните явления протичащи в сърцето моделират поведението на пулсовата вълна.

С помоща на математически изчислителни методи Веда Пулс анализира езика на сърдечния ритъм.

Това ползволява да се оцени работата на отделните органи и системи в организма на пациента като цяло.

Какъв е принципа за анализ на сърдечния ритъм?

Метод за анализ на вариабилността на сърдечния ритъм е в основата на ВедаПулс. Той е приет от Европейското кардиологично дружество и Северноамериканското дружество за стимулация и електрофизиология през 1996 година, както и от Комисията за клинично диагностични устройства и апарати към Комитета по нови медицински технологии на Министерството на здравеопазването на Руската Федерация през 2000 година.


Инсталирайте програмата и свържете ВЕДА ПУЛС с компютъра.

Поставете електродите на китките и запишете сърдечния ритъм за пет минути.

Ще направи функционална диагностика и ще създаде индивидуална рехабилитационна програма.