Връщане на поръчка


Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от сключен договор от разстояние)

До БиоКвант ,

ж.к Младост 1,

Бл.29 вх 6,

България

email: support@biokvant.net ,

tel: 087 88 23 889


    С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се октазвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга