Програмен модул

Рефлексотерапия

*достъпен само за платена версия

„Рефлексотерапия“ – решава неотложните задачи пред специалиста, работещ с акупунктурни точки. Модулът е предназначен да избере акупунктурна рецепта за лечение, профилактика и рехабилитация за човека. Рецептата се създава, като взема предвид индивидуалната конституция на пациента, меридианния му баланс и биоритмичните характеристики на човек.

За кого е предназначен програмния модул Рефлексотерапия?

Програмния модул Рефлексотерапия е полезен за всички специалисти, които използват методите на традиционната медицина в своята практика и консултират в областта на здравословния начин на живот.

Съвременният специалист, работещ с акупунктурните точки, има много задачи, основните от тях са как да постави диагноза, като вземе предвид конституционните особености на човек, състоянието на физическото тяло, емоциите и психиката.
Също така, специалистът има труден избор в различни терапевтични фактори и различни подходи за съставяне на акупунктурна рецепта.
Изключително важен момент е наблюдението на промяната в състоянието по време на лечението и възможността за дистанционна работа с пациента.

Искате ли да купите модул или да го получите за тестване?
Пишете ни

    Запишете се