Първопричината на всички наши проблеми и заболявания през погледа на комплементарната медицина

VE001-2

От видеото ще разберете връзката на реалността и причинно-следствените връзки във вашият живот. Доктор Георгиев описва посредством невронауката динамиката на собствения Ви ум и как той наставлява реалността която предпочита без ваше знание. Какви са вариантите да върнем контрола в наши ръце.

Как да регулираме собствените си вътрешни системи и подсистеми за да подобрим собственото си здраве, реалност и благоденствие.

Включване на вътрешната ни мъдрост и блаженство като естествено състояние.

Видеото съдържа изследователски материали от Доктор Георгиев правени в процес на различни практики за лично израстване.

Ще разберете каква е динамиката на тялото и Алхимията на стреса ще имате възможността да разберете как вашите, органи, чувства и енергийни полета и тяхната взаимовръзка в тялото определят симфонията на реалността която изживявате.

Пожелаваме ви приятно гледане. Натиснете бутона “Видео”

Заглавие

Go to Top